1208

Eestisse jõudsid ristirüütlid ja hakkasid maad vallutama.

1343

Eestlased tõusid maa vallutanud sakslaste vastu üles.

1464

Tallinnas möllas katk, linn kaotas u 2/3 elanikest.

1558

Algas Liivimaa sõda, kus Venemaa, Rootsi, Taani ja Poola-Leedu püüdsid Eestit vallutada.

1629

Kogu Eesti (v.a Saaremaa) läks Rootsi kuninga alla.

1710

Eesti läks Vene tsaaririigi koosseisu.

1816

Eestlane sai mõisniku võimu alt vabaks.

1918

Loodi Eesti Vabariik.

1940

Nõukogude Liit vallutas Eesti.

1991

Eesti riik sai taas vabaks.

2018

Sina oled siin

Ajatelg

Ajastu, kus tegevus toimub – Keskaeg

Sarja tegevus toimub kahel ajastul: tänapäevas, mis ei vaja pikemat lahtiseletamist ja minevikus, täpsemalt 15. sajandi lõpus, mil Eesti põhjaosa kuulus Saksa ordule. See oli murranguline aeg, kui feodaalühiskond asendus renessansiga. Seda ajastut iseloomustab eemaldumine religioonikesksetelt väärtustelt inimesekeskse maailmapildi suunas.

Tormiliselt hakkas arenema kunst ja teadus ning sai alguse inimese ja inimlikkuse väärtustamine ehk humanism. Seda kõike peaks sümboliseerima humanistist Johanna, kes üritab kulla asemel valmistada panatsead kõikide tõbede vastu ja väärtustab inimese tervist ja heaolu kõrgemalt kui piiskopi soovi kulda valmistada, et selle läbi relvi osta.

Tabalukkude alt leiad tähtsaid sündmusi keskajast tänapäevani.

Tutvu eluga erinevates kohtades:

klooster

Elu kloostris

linn

Elu linnas

maa

Elu maal